Rozvoj tímov

Kurzy, Workshopy ...


TEAMBUILDING + Tímový koučing

Teambuildig je cestou k dosiahnutiu harmonickej, produktívnej a efektívnej spolupráce členov tímu.  Aktivity našich kurzov prepájajú zážitkové aktivity s tímových koučingom smerujúcim k získaniu základných predpokladov pre vytvorenie  vysoko výkonných tímov.  Ponúkame ucelené kurzy budovania tímovej identitiy v štruktúre: vizía tímu

  • Vytvorenie spoločnej vízie
  • Definovanie cieľov pre naplnenie vízie - projektov
  • Rola a zodpovednosti jednotlivých členov tímu
  • Vytváranie  spoločného spolupracujúceho prístupu
  • Budovanie dôvery a vzájomnej zodpovednosti členov tímu
  • Konštruktívne riešenie konfliktov v tíme

© Autorské právo PP Coaching 2019/zdroj obrázkov Pixabay