Osobnostný rozvoj manažmentu  

Kurzy, Workshopy ...


LEADERSHIP - Manažérska akadémia

Kurzy "Manažérskej Akadémie" sú flexibilné, tematicky nastavené na základe identifikácie požiadaviek klienta. Súčasťou kurzov môžu byť témy: definovanie vízie a strategie, operatívne plánovanie, určovanie KPI (kľúčových ukazovateľov výkonnosti) a rozvojových cieľov, ich vyhodnocovanie a efektívne poskytovanie spätnej väzby, vedenie sales meetingov, príprava profesionálnej prezentácie, koučovací prístup vedenia ľudí, budovanie dôvery v tímoch, komunikácia, riešenie konfliktov,time manažment, stres manažment, typológia a pod.

Súčasťou kurzov môže byť individuálny koučing, ktorý prebieha priebežne a následne po ich ukončení.

Predajné zručnosti

Ponúkame Vám ucelený systém krokov na dosiahnutie úspechu v predaji. Preberieme spolu jednotlivé fázy predajného cyklu. Dozviete sa, ako komunikovať s klientom/zákazníkom podľa jeho osobnostného typu. Poodkryjeme tajomstvo získania si dôvery klienta/zákazníka, prostredníctvom správne kladených otázok, zmapujeme jeho aktuálne potreby s cieľom navrhnúť mu optimálne riešenie. Zameriame sa na prekonanie strachu z námietok a precvičíme si spolu, ako cielenými otázkami a získanými informáciami dovedieme klienta/zákazníka k pozitívnej odpovedi. Predajný proces zavŕšime efektívnymi uzatváracími technikami.

Osobnostný rozvoj

Ako nájsť vnútornú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom? To je téma, ktorá začína stále viac a viac rezonovať v mnohých spoločnostiach. Konkurenčný rast, rýchly technologický rozvoj, tlak na dosahovanie výsledkov vyvoláva stále väčšie a väčšie nároky na manažment a ich tímy. Dlhodobá vysoká výkonnosť na úkor osobného života je riziko, ktoré prináša zvýšenú úroveň stresu, stratu motivácie a často končí úplným vyhorením kľúčových zamestnancov.

Zastavte sa, vystúpte von z kruhu dennodenných aktivít a s odstupom sa pozrite na jednotlivé oblasti pracovného a osobného života cez iný uhol pohľadu. Pomocou koučovacích a NLP techník Vám umožníme hľadať vnútornú spokojnosť vo svojej kariére, rodine, vzťahoch, financiách, zdraví a pod.

© Autorské právo PP Coaching 2019/zdroj obrázkov Pixabay