Koučing pre manažérov ...


Executive koučing je špeciálna forma koučingu určená pre vrcholových manažérov, majiteľov spoločností, lídrov a špičkových odborníkov, ktorých cieľom je dosahovanie excelentných výsledkov smerujúcich k udržaniu konkurencieschopnosti, zvýšeniu podielu na trhu, motivácii svojich tímov, ale aj hľadaní odpovedí na vnútornú motiváciu a rovnováhu medzi svojim kariérnym a osobným životom. Executive koučing je koučing o kreativite, hľadaní nových myšlienok a odpovedí ako nestagnovať a posúvať sa v svojom smerovaní na vyššiu métu. Je to prostriedok pomáhajúci pri tvorbe nových vízií a ich rozpracovaní do strategických zámerov.

Pracovný koučing  ...

 

Pracovný/business koučing môže byť užitočný v akomkoľvek odbore podnikania, ako v malých tak vo veľkých spoločnostiach. Môže prebiehať formou individuálneho, alebo tímového koučingu. Oblasti,v ktorých sa najčastejšie využíva koučing k rozvoju zamestnancov sú:

 • komunikačné zručnosti
 • zvyšovanie výkonnosti a motivácie
 • rozvoj a učenie
 • riešenie konfliktov
 • time manažment
 • stres manažment

Životný koučing ...

 

Life koučing pomáha objasniť hodnoty a životné vízie, nastaviť ciele a určiť budúce kroky k ich dosiahnutiu. Je to cesta k tomu, čo je pre nás skutočne, ale naozaj skutočne dôležité. Koučing nám môže pomôcť v rôznych oblastiach ako napríklad:

 • pri objavovaní a lepšom využívaní vnútorného osobného potenciálu,
 • pri hľadaní životnej rovnováhy,
 • pri hľadaní kariérneho smerovania,
 • pri udržaní motivácie pri zmenách životného štýlu,
 • pri posilnení sebavedomia a sebadôvery,
 • pri eliminácii stresu a trémy,
 • pri riešení krízy v pracovných aj životných vzťahoch ...

© Autorské právo PP Coaching 2019/zdroj obrázkov Pixabay