Rýchla a efektívna cesta k úspechu

Erickson kouč s praxou vrcholového manažéra

SAKO Erickson Coaching

Úvod

Vitajte na stránke venovanej osobnostnému rozvoju, ľudskému potenciálu a možnostiam smerujúcim k efektívnemu dosiahnutiu kľúčových výsledkov. Najväčším expertom na náš úspech, riešenie prolémov a dosahovanie cieľov sme my sami. Len my sami vieme, aký je náš potenciál, aké zdroje máme k dipozícii a aké riešenia budú pre nás tie najlepšie a najefektívnejšie...

Koučing

Koučing - rýchla a efektívna cesta k dosiahnutiu výsledku.

Business koučing...
Executive koučing...
Life koučing...
Kariérny koučing...
Tímový koučing...

HR Consulting

Ako efektívne nastaviť a riadiť procesy v oblasti manažmentu ľudských zdrojov?

Personálny audit...
Procesné riadenie ľudských zdrojov...
Personálny controling...
Hodnotenie výkonnosti ...
Kompetenčný model ...
Meranie spokojnosti zamestnancov...

Learn more
Learn more
Learn more